İKÇÜ'DEN HABERLER
daha fazlası >
 • DEVAMINI OKUYUN
  0 Gün Önce
  100. Yılında Kutü’l-Amâre Ruhu

  100. Yılında Kutü’l-Amâre Ruhu

  29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı büyük zaferin yıl dönümü olan Kut'ül Amare Zaferi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde yapılan panelle hafızalarda yeniden canlandırıldı.

  Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr.Turan Gökçe’nin üstlendiği panelde, Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Çolak, Celal Bayar Üniversitesinden Prof. Dr. Sinan Marufoğlu, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Gültekin Yıldız ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. İrfan Kokdaş konuşmacı olarak katıldı. Paneli çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci takip  etti.

  “100 yıl önce bugün: 29 Nisan 1916”

  Moderatör Prof. Dr. Turan Gökçe, panelin açılışında 100 yıl önce 5’i General, 481’i subay olmak üzere 13.300 kişiden oluşan İngiliz ordusunun esir alındığı Kutü’l-Amâre Zaferi’nin yaşandığı 29 Nisan 2016 tarihinin önemine işaret etti;

   “Basra, Bağdat, Musul hattında hâkimiyet mücadelesi veren İngilizlerin, Selman-ı Pak’da geri püskürtüldükten sonra çekildikleri Kut’da yaklaşık 4,5 aylık kuşatmadan sonra topluca esir alındıkları gün. Halil Paşa’nın ifadesiyle, ‘Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı’, mağrur İngiliz kibrinin yerle bir edildiği gün. İngilizlerin ve diğer İtilaf devletlerinin savaş stratejisini alt üst eden Çanakkale’den sonra kazanılmış olan ikinci büyük zaferin elde edildiği gün. Hasta Adam olarak görülen ve Cihan Harbinde dört bir yandan indirilecek darbelerle ölümü beklenen Osmanlı’nın Dünya basınında “Arslan Terbiyecisi” olarak resmedildiği gün.

  Halil Paşa’nın bayram ilan etmiş ve her yıl dönümünde kutlanmasını istemiş olmasına rağmen, Osmanlıdan Cumhuriyete geçiş sürecinde ve erken Cumhuriyet döneminde yaşanan kopmalar ve sonrasında devam eden ideolojik yaklaşımlar ve ihmallerle unutulmaya yüz tutan, ancak 100 yıl sonra hatırlanan gün.”

  Prof. Dr. Turan Gökçe, Kutü’l-Amare’nin bunca önemine rağmen milli hafızada 100 yıldır hak ettiği değeri bulamamasının sebepleri arasında tarihe bakış açımızla ilgili kronik sorunların önemli rolü olduğunun altını çizdi; “İtiraf etmek gerekir ki tarihe bakarken,  bugünde yaşadığımızın farkına vararak objektif bir yaklaşımla anlamaya çalışmak yerine, tarihte taraf olmak gibi anlamsız çelişkiler yaşadık. Kutü’l-Amare ve diğer zaferleri kazandıran kumandanları, akrabalık ilişkileri ve sonradan sergiledikleri siyasi tavır ve davranışlarına göre kategorize ederek damgalamaktan ve tarihi rollerini mümkün mertebe perdelemekten kendimizi alamadık.”

  Gökçe ayrıca Çanakkale’den hemen sonra kazanılan Kut Zaferi’nin Balkan savaşlarında ağır yenilgiye uğrayarak kendine olan güvenini yitiren Osmanlı ordusuna büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, bunların belki Dünya Savaşının kaderini değiştirmeye yetmediğini fakat harpten hemen sonra, yeni bir dinamizm ile ortaya konulan Milli Mücadele ruhuna kaynaklık ettiğini belirtti. Yeterli tarihi bilgi ve bilinçten yoksun bazı kesimlerce 100. Yıl kutlamalarının 23 Nisan’a alternatif gibi algılayarak problem çıkarmaya kalkışmalarını da Türkiye’de zaman zaman karşılaşılan cinnet hallerinden biri olduğunu ifade etti.

   “Tarihi coğrafya ile irtibat kurmak ve milli birliğe katkıda bulunmak için önemli bir fırsat

  İstanbul Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr.Gültekin Yıldız ise bu tip zaferlerin belirli bir tarihi coğrafyayla irtibatı tekrar kurmak için, milli birliğimizi sağlamak için bir vesile olduğunu kaydetti. Askeri tarihimizin sadece Anadolu’dan ibaret olmadığını vurgulayan Doç.Dr.Gültekin Yıldız, “ Bundan bir sene önce İzmir’de yeni açılan bir üniversitede bu zaferle ilgili panel düzenleneceğini ya da Mardin Artuklu Üniversitesinde bir toplantı yapılacağını veya iki üç ay önce Harp Akademileri Komutanlığında ‘Unutulan Zafer’ üst başlığı ile benim de içinde bulunduğum bir sempozyum yapılacağını, bu zafere bu derece sahip çıkılacağını hayal etmiyordum. Bir yandan da birilerinin çıkıp bu zaferin 23 Nisan’a bir alternatif sayılıp; birileri bu zaferi kutluyor ama aklında başka bildikleri var düşüncesiyle esas kutlamamız gereken buyken; 29 Nisan da nerden çıktı diyebileceğini de hayal edemiyordum. Dünyada mağlubiyetler de galibiyetler de milletin ortak hafızasının parçası olarak anılır veya kutlanır. Bunun sağcısı solcusu olmaz. Osmanlı Ordusunda Türk, Kürt Alevi, Müslüman Gayri Müslim ayrımı yoktu. Hep birlikte savaşıyorduk. Bu milletin ortak geçmişi ve hafızası olarak bu zaferleri hatırlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

  “Osmanlı Sancağı altında zafere uzanan yol”

  Panelistlerden Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümünden Prof. Dr. Sinan Marufoğlu, Osmanlı Ordusunun son zaferi olan Kut'ül Amare’yi;  Irak Coğrafyasını göz önüne alarak siyasi atmosferi mercek altına aldı. Bir bölgenin tarihini bilmek için oranın coğrafyasını, sosyal ve kültürel yapısını da bilmenin gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Marufoğlu, Osmanlıların 16. yüzyılın ilk yarısından itibaren o coğrafyaya hâkim olmaya başladığını kaydetti.  Prof. Dr. Sinan Marufoğlu “Osmanlılar, bu coğrafyanın kendine has sosyal yapısını, dini yapısını ve tüm kesimleri hoşgörülü bir politika ile kucaklamışlardır. Kut'ül Amare’de birleşen farklı unsurlar Osmanlı Sancağı altında bir arada yer alarak zafere ulaşılmıştır.” dedi.

   

   “Birinci Dünya Savaşı İslâm Dünyasında etkileri bugün dahi görülen nifak tohumları saçtı ”

  Batı için 1.Dünya Savaşının Batı Cephesinden ibaret olduğunu, bu savaşa Alman-İngiliz Savaşları gözüyle baktıklarını belirten Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Mustafa Çolak ise bunun batı için böyle diye bizim için de böyle olmaması gereğini vurguladı.

  Birinci Dünya Savaşının İslam Dünyasında yaşanan pek çok kıvılcımı ateşlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Çolak, “Bir taraftan İngilizler bir taraftan Almanlar Müslüman toplumları öyle bir hale getirdiler ki; yaşamak ve yaşatmak yerine ölmek ve öldürmek üzerine kurgulu bir din algısı oluşturdular. O açıdan bakıldığında Kut'ül Amare unutturulmak istendi, Çanakkale unutturulmak istendi, Osmanlı Devletinin de bu savaşın bir parçası olduğu unutturulmak istendi, unutmamak gerekir” diye konuştu.

  “Mezopotamya Cephesi unutturuldu”

  İKÇÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. İrfan Kokdaş da Kut'ül Amare’nin İngiliz basınına ve tarih yazımına yansıması ile ilgili tarihi süreçlere açıklık getirdi. İngilizlerin aldığı ağır darbeyi Tahkikat Komisyonu kurarak uzun yıllar tartıştıklarını tarihi döngü içindeki literatür bilgileriyle aktaran Yrd. Doç. Dr. Kokdaş, Hindistan’ın bu süreçteki rolünü de özetledi.  Yrd. Doç. Dr. Kokdaş, “100, yılında 1. Dünya Savaşının hatırlanma şekli diye British Council önemli bir rapor hazırlamışlar. Burada savaşa katılan milletlere hangi cepheleri hatırlıyorsunuz diye sormuşlar; yüzde 80 oranda Batı Cephesi hatırlanmış.  Mezopotamya Cephesinin hatırlanma oranı Türklerde yüzde 47, İngilizlerde yüzde 50, Hintlilerde yüzde 11…Hintliler bizim böyle bir savaşımız yok diyor.” şeklinde konuştu.

   

   

   

   

   

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  1 Gün Önce
  MODERN BİLİM VE FELSEFE İKÇÜ'DE TARTIŞILDI

  MODERN BİLİM VE FELSEFE…

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferanslarının 5. Serisinde,  Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Caner Taslaman’ı ağırladı.

  “Modern Bilim ve Felsefe” başlıklı konferansı, Rektör Prof. Dr. Galip Akhan, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Gökçe, akademisyenler ve öğrenciler izledi.  

  Bilim, din ve felsefe arasındaki ilişkiyi anlatan Taslaman, çeşitli görüşleri ele aldı. Din ve bilim arasında hiçbir ilişki olmadığını savunanların yanı sıra, çelişkili olduklarını düşünenlerin de olduğunu söyleyen Taslaman; “Bilim-din ilişkisi olumlu bir şekilde kurulmalı” dedi. Bilimle uğraşanların yasaları kullandığını ifade eden Taslaman; “Neden yasalar var?” sorusunun da yanıtını aradı. Taslaman görüşlerini “Tanrı inancının materyalizmden daha iyi bir alternatif sunduğunu düşünüyorum” cümlesi etrafında şekillendirdi.

   

   

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  5 Gün Önce
  İKÇÜ TV GELİYOR…

  ‘Radyo TV Atölyesi Medya Merkezi’ için imzalar atıldı

  İzmir Valiliği koordinatörlüğünde, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve Nevvar Salih İşgören Vakfı arasında ‘Radyo TV Atölyesi Medya Merkezi’ yapımına yönelik iş birliği protokolü, İzmir Valisi Mustafa Toprak,  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Nevvar Salih İşgören Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Şener’in katıldığı bir törende imzalandı.

  Mithatpaşa Rektörlük binasında gerçekleştirilen törende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, Rektör Danışmanları Yrd. Doç. Dr. Murat Esen, Öğr. Gör. Nurettin Memur, Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Urgun, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ünal Ödemiş, Mülayim Altınkalp ile Koordinatör Berna Şahin de hazır bulundu.

  Medya İletişim Bölümündeki öğrencilerin pratik yapacakları, kurumsallaşmaya da  katkı sağlayacak bu protokolü hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Akhan, İzmir’in en müstesna vakfı olarak gördükleri Nevvar Salih İşgören Vakfı’nın bilimselliğe sağladığı destek için teşekkür etti.

  “İş mutfağında öğrenilir”

  Rektör Prof. Dr. Akhan, “Bölümlerimizi açarken mutlaka uygulamalı olmasına dikkat ediyoruz. Laboratuvar imkanlarıyla öğrencilerimize dört dörtlük bir eğitim verme hedefiyle çalışıyoruz. Yaklaşık 600 bin TL’lik bir yatırımı kapsayan uygulama laboratuvarımıza destek veren Nevvar Salih İşgören Vakfı’na teşekkür ediyoruz. Bu merkezden hem öğrencilerimiz faydalanacak, hem de üniversitemizin haber üretmesi, akademi dünyası ile kent arasında köprü olması, kamuya yararlı bilgi kazandırma adına bir mutfak olacak. Kurumsallaşmamızı, bütünleşmemizi sağlayacak bir laboratuvara kavuşacağız. Atölyemizde;  cep sinema, medya merkezi, radyonun da yer aldığı TV stüdyomuz da olacak. Buradan internetten yayın da sağlanabilecek. İKÇÜ TV geliyor diyebiliriz.” diye konuştu.

  “Gençleri hayata hazırlayacağız”

  Nevvar Salih İşgören Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Urgun ise İKÇÜLÜ öğrencilere burs verilmesi protokolünün hayata geçirildiğini, sıranın Medya İletişim Merkezinin bilim dünyasına kazandırılmasına geldiğini kaydetti. Başkan Ömer Şener, “Vakıf olarak Medya ile iç içeyiz. Bizim için önemli olan bu atölye, bizim de atölyemiz gibi olacak. Bu sayede eğitim gören gençlerimizi hayata hazırlamış olacağız. İKÇÜ’ye bir yurt kazandırma ilgili çalışmalarımız görüşmelerimiz de devam ediyor.” dedi.

  “Vakıf ve Üniversitenin Örnek Çalışması”

  Mümtaz bir üniversite olarak gördüğü İKÇÜ’de hayırlı bir işe şahit olmaktan memnun olduklarını ifade eden İzmir Valisi Mustafa Toprak, kısa sürede önemli yol alan İKÇÜ’nün son yıllardaki gelişmesine ivme kazandırdığını belirtti.

  Devlet desteğinin yanında kurumlardan ve fonlardan gelecek katkının bu gelişime büyük fayda söyleyeceğini belirten Vali Toprak, “ Bilimin bilginin üretilmesi adına verdiği destek nedeniyle Nevvar Salih İşgören Vakfı’nı tebrik ve teşekkür ediyorum. Kurucularının ruhları şad olsun. Sağ iken kurdukları, vefatlarından sonra hedef gösterdikleri işler adına vakfımızın yoğun gayretlerini görüyorum. Tebrik ediyorum. Vakfımızın bilim dünyası ile üniversitelerimizle çalışmalara konu olması ayrıca bir güzellik. Vakfın kuruluş amaçlarında yer alan ihtiyaç sahibi fakir öğrencilere destek olunması, burs verme noktasındaki  hedefinin önemli ölçüde geliştiğini de görüyoruz.” dedi.

  Üniversiteler kenti olma yolunda hızla ilerleyen İzmir’in, 180 bine yakın öğrenci ve bu sayının yüzde 15’ini geçen rakamda yüksek lisans ve doktora öğrencisine ev sahipliği yaptığını kaydeden Vali Toprak, Vakfın çalışmalarının bu noktada büyük önem kazandığını vurguladı. Vali Toprak, “Dolayısıyla bilime ve bilgiye, teknolojiye gençlerimizin mezun olduklarında bilim dünyasına hizmet edecek şekilde donanımlı olmasına katkı sağlıyorsunuz. Uygulamalı medya merkezinin oluşturulması, gençlerimizin uygulamalı ortamda yetiştirilmeleri oldukça önemli. Medyanın teknolojiyle birlikte bilimin eşliğinde iyi teşhis edilmiş bir alt yapısıyla öğrenci yetiştirmesi ayrı bir değer olacaktır.” diye konuştu.

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  7 Gün Önce
  İKÇÜ’DE “KUTLU DOĞUM”

  “Din Kardeşliğinin Anlam ve Önemi” ​

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında, Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ı ağırladı. “Din Kardeşliğinin Anlam ve Önemi” konulu bir konferansla, akademisyen, personel ve öğrencilere seslenen Prof. Dr. AY, Kutlu Doğum Haftası’nın bu yıl ki ana teması olan “Vahdet ve Tevhit” anlayışı üzerinde de durdu.

  Söyleşiyi; Rektör Prof.Dr.Galip Akhan, Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Turan Gökçe, Prof.Dr. Saffet Köse, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Ali Malas, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Bumin Dündar, çok sayıda akademisyen ve öğrenci takip etti.

  “Muhammedi Muhabbet” eksik

  Sevgili Peygamberimizi sadece anmakla yetinmeyip, anlamak için de çalışmamız gerektiğini söyleyen Ay, “Din kardeşliği”nin önemine değindi. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insanları mutlu etmediğini sözlerine ekleyen Ay, çıkan son model bir telefona sahip olamamanın insanları mutsuzluğa ittiğini ancak yuvalarımızda eksik olanın “Muhammedi Muhabbet” olduğunu söyledi.

  “Birbirinizi Sevin”

  İnsanları dillerinden, dinlerinden, ten renklerinden ötürü aşağılamanın Allah’ın varlığına isyan demek olduğunu vurgulayan Bursa Müftüsü, Allah’ın her insanı bir sanat eseri olarak yarattığını ve her birini, Yaradandan ötürü sevmek gerektiğini söyledi.

  Sevgili Peygamberimizin bir hadisini hatırlatan Ay, iman etmedikçe Cennete gidilemeyeceğini, birbirimizi sevmedikçe de, gerçek manada iman etmiş sayılamayacağımızı dile getirdi. Selam vermenin önemine de değinen Prof. Dr. Ay, selamın kökünün Cennette olduğunu ve müminin dilinde güzel bir duaya dönüştüğünü söyledi. İnsanların birbirlerine güzel sözler söylemesinin sadaka olduğunu hatırlatan Ay, sosyal medyada eline geleni yazmanın, dilene geleni söylemenin, sakıncalı bir durum olduğunun da altını çizdi.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  8 Gün Önce
  "Yeni Anayasa ve Türkiye Vizyonu" paneli gerçekleştirildi

  Malkoç: 82 anayasası en büyük kamburumuz

  Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Av. Şeref Malkoç'un konuşmacı olarak katıldığı, "Yeni Anayasa ve Türkiye Vizyonu" paneli İzmir Sabancı Kültür Merkezinde düzenlendi. 1982 anayasasının Türkiye'nin en büyük kamburu olduğunu söyleyen Malkoç, "Türkiye 82 darbe anayasasından derhal kurtulmalı" dedi.

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Memur-Sen İzmir İl Temsilciliği, Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi ve EYAD (Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği) işbirliğinde düzenlenen, moderatörlüğünü Konya Milletvekili Halil Etyemez'in yaptığı panele konuşmacı olarak Malkoç'un yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç da katıldı.

  Bina: Vesayetçi anayasaya 'Fatiha' okuyalım

  Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ali Musa Bina, yamalı bir bohçaya benzettiği mevcut anayasanın yerine derhal yeni, sivil bir anayasanın yapılması gerektiğini vurguladı. Bina, "Bugün düzenlediğimiz bu panele gösterilen ilgi, bin kişinin burada toplanmasının temel amacı, yüzkarası askeri bir darbe sonrası antidemokratik yöntemlerle hazırlanan 82 anayasasına karşı bir tepkidir. Medeni bir protestodur" dedi.

  Prof.Dr.Akhan: Sivil anayasa şart

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan ise "Anayasa hepimizin ortak metnidir. Toplumun huzur ve refahı için sivil bir anayasa ise kaçınılmazdır. Umarım bu zilliyeti üzerimizden atar, yeni bir anayasaya kavuşuruz" ifadelerinde bulundu.

  Kocabıyık: Tek eksiğimiz anayasa

   

  Prof.Dr.Akhan'ın ardından protokol konuşmasını gerçekleştiren İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, ülkede birbirini besleyen iki olumsuz duygu olduğuna dikkat çekti. Tarihin getirdiği bir kararı sistem tercihinin kutsal metin haline getirildiğini ifade eden Kocabıyık, "Muhalif partiler parlamenter sistemi öyle bir savunuyor ki sanki biz onlara 'Dininizi değiştirin' demişiz gibi sertler. Bu duyguyu besleyen aşırı aidiyet duygusu derin bir hissiyatla yapılıyor. Anayasa konusunda toplumda derin bir bilgisizlik var. Biz dünyanın en güzel tankını yaptık. Bunların motorunu henüz yapamıyoruz. Yapamayınca da Pakistan, Hindistan helikopter istiyor, ABD ise 'Benim satacağınız ülkeyi onaylamam lazım' diyor. Motorunu yapamadığınız için böyle. Hemen savunma sanayi müsteşarlığı motor yapılması konusuna önem verdi. Motor olmayınca elinizdeki çok iyi bir şeyi pazarlayamıyorsunuz. Anayasa da işte böyle bir şey. Biz her şeyi yaptık, tek eksiğimiz anayasa" dedi.

  Etyemez: Yeni Türkiye'nin inşası yolunda anayasa şart

  Protokol konuşmalarının ardından panel programına geçildi. Panel moderatörü Konya Milletvekili EYAD Genel Başkanı Halil Etyemez, ülke olarak önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, "13 yıllık AK Parti iktidarları döneminde önemli değişimler yaşandı. Çığ altında kalmış bir ülkeye çağ atlatıldı. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. 2071'in Türkiye'sini inşa yolunda mutlaka ama mutlaka yeni sivil bir anayasayı şart görüyoruz" diye konuştu.

  Malkoç: 82 anayasası en büyük kamburumuz

  Etyemez'in ardından panelistlerden Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Av. Şeref Malkoç konuşmalarını gerçekleştirdi. Malkoç, "Türkiye bütün kesimleriyle ve bütün unsurlarıyla yeni anayasa istiyor. Sağ, sol, mezhebi kesim, kavmi kesim aklınıza neresi geliyorsa hepsi yeni anayasa istiyor. Yapılan anketlerde yaklaşık olarak halkın yüzde 95'inin bu anayasanın değiştirilmesi gerektiği veya yeni anayasa yapılması konusunda ittifakı var" dedi.

  1982 anayasasının Türkiye'de en büyük kambur olduğunu söyleyen Malkoç, "Türkiye 1982 Anayasasından kurtulmalı. Bu en büyük kamburumuz. Ağzımızda dişlerimiz var ağrır, çürüme devam eder, durur. Gecenin en acımasız saatinde yüzün şişer ağrır 1982 Anayasası da aziz milletin ağzındaki çürük diş gibi. 78 milyon hep birlikte bunu söküp atacağız. Bugüne kadar 17 değişiklik yaptık eksikler tamamlandı mı? Anayasanın ruhu kötü. Kötü huyu olan birine istediğin kadar estetik yaptır düzeltemezsin" ifadelerini kullandı.

  Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kılıç ise konuşmasında, darbe ürünü 82 anayasasından bir an evvel milletin de onay verdiği sivil bir anayasa ile kurtulması gerektiğini ifade etti.

  Panele yoğun katılım

  Panele, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Süleyman Başlar, 9 Eylül Üniversitesi Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ali Günay Balım, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Memur-Sen İzmir Onursal Başkanı Abdurrahim Şenocak, Memur-Sen İzmir İl Temsilcisi Ali Musa Bina, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, Tapu Kalite Yönetimi Şube Müdürü Nimet Balım, Tapu ve Kadostro İzmir Müdür Yardımcısı Ali Bıçakçıgil, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, kurum müdürleri, ilçe kaymakamları, sivil toplum örgütü temsilcileri, üniversite dekan ve öğretim üyeleri, ilçe milli eğitim müdürleri, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı hizmet kolları başkanları, Eğitim-Bir-Sen üyeleri ve İzmirliler katıldı.

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  6 Gün Önce
  Diş Hekimliğinde Sterilizasyonda İKÇÜ farkı

  Diş Hekimliğinde Sterilizasyonda İKÇÜ farkı

  İzmir’in en genç Diş Hekimliği Fakültesi olan  sahip İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, sterilizasyon sertifika programına ev sahipliği yaptı. İzmir ve çevre illerdeki çeşitli hastanelerden katılımcı ve eğitimcilerin konuk edildiği eğitim programında diş hekimi, çalışanlar ve hastalar için hayati önem taşıyan, ‘Merkezi Sterilizasyon’  ve enfeksiyon kontrolü masaya yatırıldı.

  Rektör Prof. Dr. Galip Akhan,  Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr.Mehmet İrfan Karadede, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Dallı, Yrd. Doç. Dr. Ender Akan ve Hemşire Sema İşleker’in yer aldığı düzenleme kurulunun ev sahipliği yaptığı eğitim programlarını; farklı illerden gelen çok sayıda akademisyen, sağlık çalışanı ve kursiyer takip etti. Dekan Prof. Dr.Dr.Karadede’nin açılış konuşması ile başlayan programda,  Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Yalçın Öztüfekçi’ nin sunduğu müzik dinletisi beğeni kazandı.

  Başarılı sağlıkçılar sertifika aldı

  İki gün süren eğitim programı Merkezi Sterilizasyon konusu başlığı altında, Hastanelerde sterilizasyon, El Hijyeni ve önemi, Mikroorganizmalar ve önemi, Hastane Enfeksiyonları ve Önemi, Kan Yolu İle Bulaşan Hastalıklardan Korunma Yolları, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi  Mimari Yapılandırma ve Donanım, Hizmet Kalite Standartları ve Yasal Sorumluluklar, MSÜ ve Ergonomi, Cerrahi Aletlerin Yeniden Kullanıma Hazırlanması, MSÜ Personel Güvenliği , Paketleme Standartları ve Uygulamaları,  konuları ile sterilizasyon katılımcılara her yönüyle detaylı olarak anlatıldı. Program sonunda uygulanan sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verildi.

  Türkiye’de bir ilk

  Eğitimleri değerlendiren İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Dr. Mehmet İrfan Karadede, “Sterilizasyon sertifika programını, Türkiye’de ilk olarak gerçekleştiren bir Diş Hekimliği Fakültesi olmaktan ve sterilizasyon eğitimine duyulan talebi karşılamaktan son derece memnuniyet duyduk.  Merkezi Sterilizasyon ünitesi Sertifika Eğitim Programı yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleştirildi.  Eğitim programına olan taleplerin ve geri dönüşlerin fazla olması ile sterilizasyonun diş hekimliğinde ne kadar önemli olduğunu, bilgi güncellemelerinin ne kadar hassasiyet gerektirdiğini bir kez daha camia olarak görmüş olduk. İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi olarak bu konudaki eğitimler hususunda her zaman elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”dedi.

  Kimler Katıldı?

  Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Ahmet Celal Başustaoğlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Özinel  , İkçü Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülay Oyur Çelik, Uzm. Dr. İsmet Ozan , Uzman Hemşire Emine Pişmişoğlu, Uzm. Sevil Uncu, Uzm. Demet Hayali Yıldırım, Uzm. Bahar Göçer, Uzm. Hemşire Fatma Susam Özsayın, Uzm. Hemşire Türkan Akyıldız, Uzm. Hemşire Leyla Çetin ,Dr. Zehra Efe, Hemşire Yıldızay Ceylan, Hemşire Tülay Kaya,Afet Yüzer  İle Konuk İllerden Gelen  Hemşire Gülten Uygun, Hemşire Müjgan Aydemir  katılarak  eğitim programımıza destek vermişlerdir.

 • DEVAMINI OKUYUN
  11 Gün Önce
  ÇELEBİLİ MİNİKLERİN BAYRAM COŞKUSU

  ELA VE ZEHRA İKÇÜ REKTÖRÜ OLDU

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Çelebi Anaokulu ve Gündüz Bakımevindeki 3-6 yaş grubu öğrencilerden oluşan 23 minik, 23 Nisan coşkusunu Rektör Prof.Dr. Galip Akhan ile paylaştı.

  Rektörlük makamında düzenlenen törende, anaokulu sakinlerini kapıda karşılayan Rektör Prof.Dr. Akhan’a miniklerin tatlı bir sürprizi vardı.  Hep bir ağızdan yeni öğrendikleri 23 Nisan Marşı’nı söyleyen öğrenciler, herkesin bayramını coşkuyla kutladı.

  SKS  Daire Başkanı Akif Savaş, Okul Müdürü Gamze Dikici, Öğretmenler Havvanur Dutak, Gizem Takar, Türkay Karasulu , geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen anaokulunun ilk bayram etkinliğini kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

  Miniklerle sohbet eden Rektör Prof.Dr.Akhan, daha sonra  makamını sembolik olarak 6 yaşındaki Zehra Eyşan Süt’e devretti. Minik Zehra’nın yanına gelen arkadaşı Ela Ocak’ın da koltuğa oturması tebessümle karşılandı.

  Rektör olunca yapacaklarını sıralayan İKÇÜ’nün minik bayan rektörü Zehra Eyşan Süt ise   “Okulumuza eğitici oyuncaklar almak isterdim. Okulumuzun bahçesine top havuzu, kum havuzu yapmak isterdim. Basketbol  ve  futbol sahası yapmak isterdim.”  diyerek isteklerini Rektör Prof.Dr.Akhan’a iletti.

  Rektör  Prof.Dr.Akhan ise Minik Rektörden gelen istekleri yerine getirme sözü vererek şöyle konuştu: “Yarının büyükleri ve geleceğimiz olan çocuklarımıza gelecekte bu koltukları teslim edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Hepinize  eğitim-öğretim hayatınızda başarılar diliyor ve gelecekte önemli görevlerde görmeyi umut ediyorum”

  Sohbet ortamında bir süre daha devam eden ziyaret sonunda Rektör Prof.Dr.Akhan öğrencilere hediyeler vererek uğurladı.

 • DEVAMINI OKUYUN
  11 Gün Önce
  “Üniversite hayatı, kariyer gelişiminin en önemli evresi”

  “Üniversite hayatı, kariyer gelişiminin en önemli evresi”

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve İŞKUR’un ortaklaşa düzenlediği “2. Girişimcilik ve Kariyer Günü” İKÇÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

  Öğrencilerin kariyer planlamalarına ve profesyonel iş hayatlarına adım atmalarında girişimcilik ruhlarını desteklemeye yönelik bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliği; İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Dr. Özgür Armaneri, İKÇÜ  Rektör Danışmanı ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Esen, Merkez Müdür Yardımcısı Uzm.H.Ahmet Uran, firmalar ve çok sayıda öğrenci takip etti.

  “Doğru yol haritası başarıya taşır”

  Açılış konuşmasını gerçekleştiren İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, gelişen dünyada rekabet ortamına uyum sağlamanın tek yolunun cesur ve kararlı insanları yetiştirmekten geçtiğini ifade etti. Gelecek nesile gerekli donanımı kazandırmanın ilk adımının doğru bir kariyer haritası oluşturmak olduğuna işaret eden Rektör Prof.Dr.Akhan, “Kariyer seçiminin kuşkusuz bir ön hazırlık dönemi vardır. Bireyin kariyer seçiminde, kişiliği, aile hayatı, eğitim hayatı ve sosyal çevre önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Üniversite öğrencisi, kişisel kariyer planını yaparak; gelecekte nerde olmak istediğini hedef olarak belirlerse, geleceğine ilişkin bir yol haritası oluşturabilir. Yol haritasını belirleyen öğrenci, adım adım hedefine ulaşmak için sürekli bir çaba gösterecektir.” dedi.

  “Üniversite hayatı, kariyer gelişiminin en önemli evresi”

  Üniversite hayatının, kariyer gelişiminin en önemli evrelerinden birisi olduğunu vurgulayan Prof.Dr.Akhan, “Öğrencilerin aldıkları derslerin yanında katıldıkları kongre, sempozyum, konferans ve panel gibi bilimsel etkinlikler, onların kariyer gelişimine ciddi bir katkıda bulunmaktadır. Bu açıdan Kariyer Günümüze katılım sağlayan kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, birbirinden kıymetli konuşmalar yapacaklardır. Bizleri kırmayarak 2. KARKİM Girişimcilik ve Kariyer Günleri’ne destek olan İŞKUR’a, MÜSİAD’a ve tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ederim.  “ diye konuştu.

  “Doğru işe, doğru eleman verimi arttırır”

  Geleceğin teminatı olan gençlerin kendilerine doğru yol haritası çizmelerini iş dünyası olarak oldukça önemsediklerini ifade eden MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ise iş insanları olarak istihdamın artırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. Ülkü, “İş dünyası olarak doğru işe doğru elemanlar ile iş veriminin daha fazla artacağını biliyoruz. Düzenleyeceğimiz bu kariyer günü aracılığı ile gençlerimize rekabet gücü kazandırarak birer profesyonel olmaları konusunda katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu zirvenin kariyer planlaması yapan gençlerimize, kendilerini tanıma, eğilimlerini ve iş olanaklarını belirleme gibi konularda destek sağlayacağını ümit ediyorum. MÜSİAD olarak İzmir’deki üniversitelerde okuyan genç kardeşlerimizin istihdamına yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir.” şeklinde konuştu.

  “İŞKUR gençlerin yanında”

  Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, kariyer planlaması konusunda İŞKUR olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını, kendilerine kariyer planlaması konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

  Açılış konuşmalarının ardından başlayan programlarda KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürü Dr. Özgür Armaneri, ‘Girişimcilik ve İnovatif Düşünce’ başlıklı konferansıyla gençlerle buluştu.

  Tecrübe paylaşımları ilgi gördü

  Yaşar Holding Pınar Süt Grubu İK Direktörü Mustafa Derici, Kuşgöz İzmir Vinç A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Kuşgöz, Cvyolla.Com Genel Müdürü   Meriç Kul İş Hayatıyla İlgili Tecrübe Paylaşımlarında bulundu.  Kariyer Planlamasında Yabancı Dilin Önemini TÖMER İzmir Şube Koordinatörü  Mevlüt Zor, Yurtdışında Eğitim İmkânlarını American Councils Eğitim Danışmanı   Nathaniel A. Davis,  Yurtdışı Tecrübe Paylaşımını Bosphorus  Shipping Bölge Müdürü Ümit İncirkuş, İşbaşı Eğitim Programlarını İŞKUR İş ve Meslek Danışmaları   aktararak öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

   

   

   

   

   

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  13 Gün Önce
  İKÇÜ'DEN 2. KARİYER BULUŞMASI

  İKÇÜ'DEN 2. KARİYER BULUŞMASI

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ve İŞKUR’un ortaklaşa düzenlediği “2. Girişimcilik ve Kariyer Günü” önemli bir ismi ağırladı.

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Konferans Salonu’nda “Kariyer Planlaması ve Başarının Sosyal Barışa Etkisi” başlığında bir sunum gerçekleştiren İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet HOTAR, gençlerin kariyer planlamalarını önemsediklerini ve hedeflerinin; mutlu olacakları işlerde çalışmaları olduğunu söyledi. Etkinliğe; İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Saffet Köse, Senato Üyeleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

  “Mutlu Birey, Mutlu Toplum Demektir”

  Gençlerin girişimcilik kapasitelerine katkı koymayı amaçladıklarının altını çizen Prof. Dr. Hotar, nüfusumuzun 78 milyonu aştığını, genç işsizlik düzeyine baktığımızda ise 19.2 oranında bir işsizlik rakamının olduğunu söyledi. Gençlerin kariyer planlamalarında ailelerinin isteklerini ve maddi kazanç beklentilerini ön planda tuttuklarını ifade eden Hotar, üniversitelilerin % 40’ının tercihlerinden memnun olmadığını dile getirdi. Doktorluğun en fazla tercih edilen meslek olduğunu ancak elemana en fazla ihtiyaç duyulan sektörün makinecilik olduğunu rakamlarla ortaya koyan Hotar, lise mezunlarının tercihlerini, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlara yapmasının, işsizliğin de önüne geçeceğini söyledi.

  “3. Nesil Üniversiteler Önemli”

  Hotar; “3. nesil üniversiteler çok önemli. Üniversiteler artık iş dünyasının taleplerine göre müfredat hazırlıyor. Sizin üniversitenizde de bunun örneklerini memnuniyetle görüyoruz. Özellikle sanayi ile iş birliği, uygulama ve staj çok önemli. Gençlerin hem okuyup, hem iş öğreniyor olması onlar için büyük avantaj.” dedi.

  “Mutlu Olacağınız Mesleği Seçin”

  Gençlere mutlu olacakları mesleği seçmeleri konusunda öneride bulunan Hotar, sadece bölüm ya da fakülte değiştirmek için üniversiteye girenlerin olduğunu, bunun önüne geçmek için, tekrar sınava girmeden bölüm değiştirmeye olanak sağlayacak bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Sevmediği bölümde okuyan, sevmediği işi yapacak olan bireyin mutlu olmasının mümkün görünmediği üzerinde duran Hotar, birçok kişinin de, mezun olduğu bölümle alakalı iş yapmadığını söyledi. Bireylerin kaygı düzeyi arttıkça toplumsal refahtan söz etmenin mümkün olamayacağını dile getiren Hotar, kişilerin neden sevdikleri işi yapamadıklarını tespit edip, çözüm üreteceklerini söyledi.

  Sunumun sonunda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, bu önemli sunum için Hotar’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

   

   

   

   

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  15 Gün Önce
  KARİYER BULUŞMASI İÇİN İMZALAR ATILDI

  “İKÇÜ, MÜSİAD İzmir ve İŞKUR’dan Ortak 2. Girişimcilik ve Kariyer Günü”

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İzmir Şubesi ile Çalışma ve İş Kurumu İzmir il Müdürlüğü tarafından öğrencilerin kariyer planlamalarına ve profesyonel iş hayatlarına adım atmalarında girişimcilik ruhlarını desteklemeye yönelik ‘KAR-KİM 2016 Kariyer ve Girişimcilik Günü’nün ikincisi için de imzalar atıldı.

  İlkinde gençlerden yoğun ilgi gören kariyer günlerinin bu yılki programlarında da gençlere liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim gibi alanlarda uygulamalı seminerler verilmesi, iş dünyasından başarıya ulaşan temsilcilerle gençlerin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü’nün imzaladığı “2.KAR-KİM 2016 Kariyer ve Girişimcilik Günü” protokolü çerçevesinde sektörel bazlı birçok firma katılım sağlayacak. 

  21 Nisan 2016 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesinde düzenlenecek olan etkinlikte öğrencilere, İş Hayatındaki Tecrübe Paylaşımları, Yurtdışı Eğitim ve İş İmkânları, İş Başı Eğitim Programları ve Canlı Mülakat Simülasyonları gibi çalışmalar sunulacak.

  Protokolde, İKÇÜ  Rektör Danışmanı ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Esen, Merkez Müdür Yardımcısı Uzm.H.Ahmet Uran, İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Makbule Dank ve MUSİAD İzmir Şube Müdürü M.Özcan Yetişenoğlu da hazır bulundu.

 • DEVAMINI OKUYUN
  19 Gün Önce
  İKÇÜ ŞAMPİYONLUĞA YELKEN AÇTI

  İKÇÜ ŞAMPİYONLUĞA YELKEN AÇTI

  FUTSAL’dan gelen şampiyonluk sevincinin ardından İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yelken Takımından gelen şampiyonluk haberi İKÇÜ’ye büyük bir gurur daha yaşattı.

  Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından düzenlenen sadece üniversiteli ekiplerin yarıştığı 8. Campus Cup’ın yıldızı İKÇÜ oldu. Sezonun en önemli üniversiteler arası etkinliği olan ve 20’den fazla üniversitenin katıldığı  Campus Cup’tan, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Yelken Takımı şampiyonlukla döndü.

  “29 Ekip Arasından İKÇÜ”

  IRC 0, 1, 2, 3, 4, 5 kategorilerinde 29 ekip mücadele ettiği yarışlarda,  İKÇÜ’lü Yelkenciler, IRC-5 kategorisinde yapılan iki yarışta iki birincilik alarak kupaya uzandı.

  Kupa sevincini Rektör Prof.Dr.Galip Akhan ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Turan Gökçe ile paylaşan Takım Kaptanı Arya Kanmaz ile genç sporcular Efe Kanter , Kardelen Türközü , Ekin Güneş Er , Barış Özdemir , Furkan Kallioğlu , Cem Karaca , Utku Nalbant ve Tolgahan Tümer; yarışmalarda İKÇÜ iddiasını ve başarısını ortaya koymaya devam edeceklerini ifade etti.

  “Tüm kategorilerde başarı”

  Bülent Açıkyıldız'ın sahibi olduğu CENTURION 42 model ‘Akdeniz’e’ isimli tekne ile gelen şampiyonluğun mutluluğunu yaşayan gençler;  Topluluk Danışmanı Yrd. Doç.Dr.Elif Korap Özel başta olmak üzere takıma destek olan herkese teşekkür etti.

  Rektör Prof.Dr. Galip Akhan ise şampiyonluğun yanında IRC 3, IRC 4, IRC 5 sınıflarının over all klasmanında ikinci olan takımın başarısını tebrik etti. Rektör Prof.Dr. Akhan, “Üniversite olarak ekibimizin başarılarını devam ettirebilmeleri için onlara destek olmaya devam edeceğiz. Onların başarısı İKÇÜ’nün başarısı. Ekip ruhu ile gelen bu başarıyı bizlere yaşattıkları için gençlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  19 Gün Önce
  İKÇÜ-ASKON güçlerini birleştiriyor

  İKÇÜ-ASKON güçlerini birleştiriyor

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) arasında düzenlenen protokol ile öğrencilerin iş hayatına girişi, istihdam ve staj sürecine bir katkı daha sağlandı.

  Rektör Prof.Dr. Galip Akhan ile ASKON İzmir Şube Başkanı Zekeriya Hazırbulan’ın imzaladığı protokol töreninde;  Şube Başkan Yardımcıları Recep Gülcemal, Safa Narlı, Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Daştan, Şube Sekreteri Akın Harman, Rektör Danışmanı Nurettin Memur, İKÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Koordinatörü Doç.Dr. Mehmet Özgür Seydibeyoğlu, Yrd.Doç.Dr. Tolga Şentürk, Uzm.Ayşegül Nalbantoğlu da hazır bulundu.

  “Üniversite-Sanayi iş birliği olmazsa olmaz”

  Sanayideki iş birliklerini arttırarak devam ettirme kararlılığında olduğunu ifade eden Rektör Prof.Dr.Galip Akhan, sanayide üniversite konseptiyle yol almaya devam ettiklerini belirtti. Üniversitede bilim insanları tarafından geliştirilen fikirlerin ürüne dönüşmesi için Üniversite–Sanayi işbirliğinin büyük önem taşıdığını belirten Prof.Dr.Akhan, “Değer taşıyan fikirler yakalanmalı ve Ar-Ge yapan firmalar tarafından desteklenmelidir. Ne sanayici tek başına ürün çıkarabilir, ne de öğretim üyeleri tek başına ürün ortaya koyabilir. Bu birlikteliklerin artması sonucunda yeni teknolojilerin ortaya çıkması bizi dışa bağımlılıktan kurtararak; ülkenin bilgiyi dışarıya ihraç etmesini sağlayacaktır. Böylece ülke ekonomisine de katkıda bulunulacaktır.” dedi.

  “Öğrencilere müjde: Staj Komisyonu”

  Rektör Prof.Dr.Akhan, İKÇÜ öğrencileri için mezun olmadan iş fırsatları yaratma stratejisi içinde çalıştıklarını ifade ederek; iş dünyası ile öğrencileri eğitimleri sırasında buluşturup mezun olduktan sonra da genç beyinleri sektörlere kazandıracaklarını belirtti. Konuyla ilgili önemli bir öneri de getiren Prof.Dr.Akhan, yeni öğretim yılında öğrencilerin iş, staj süreçlerinde akademisyenlerden destek alacakları ‘staj komisyonu’ kurulması için senatoya bilgi sunacağını ifade etti.

  “Üniversitelerle çalışmak ülkemize katma değer sağlar”

  Üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesinin ülke ekonomisine getireceği katkının önemini vurgulayan ASKON İzmir Şube Başkanı Zekeriya Hazırbulan ise Türkiye’de 30’dan fazla şubeye sahip olan ASKON’un İzmir’de İKÇÜ ile böyle bir iş birliğine adım atmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.  Hemen hemen tüm sektörlerden üyeye sahip olduklarını kaydeden Hazırbulan, “Üniversite ile sanayiciyi bir araya getirerek ülkemize de katkı sunmaktan gurur duyacağız. Teknoloji geliştirenle, yatırımcıyla, üreticiyle, proje sahibini bir araya getirerek yeni istihdamların, iş alanlarının ve pazarların yaratılmasına katkıda bulunmak en büyük amacımız” dedi.

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  20 Gün Önce
  Tebrik...

  6-10 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da  düzenlenen Türk Toraks Derneği 19.  Yıllık Kongresi’nde, Fakültemiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanlarından Yrd.Doç.Dr. İlknur NAZ ‘ın yer aldığı çalışma ‘Yurt Dışı Yayın’ birincilik  ödülüne layık görülmüştür. Öğretim elemanımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 • DEVAMINI OKUYUN
  26 Gün Önce
  REKTÖR PROF.DR. AKHAN KUPA SEVİNCİNE ORTAK OLDU

  İzmir’in en genç devlet üniversitesi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin spordaki ilk başarısı salon futbolu (FUTSAL) takımından geldi.  Ege Bölgesinden 6 üniversitenin katıldığı turnuvada, Spor Birimi Sorumlusu Yasin Demirel’in Antrenörlüğünde, grup birincisi olarak 1. Lige yükselmeye hak kazanan genç yıldızlar başarısını kupa ile taçlandırdı.

  Muğla Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler 2. Lig Grup müsabakalarında şampiyon olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi FUTSAL takımı mutluluğunu Rektör Prof.Dr. Galip Akhan ile paylaştı.

  Futboldaki iddiasını ispatlayan gençler, Rektör Prof.Dr. Akhan’a aynı başarı grafiğini 1.ligde de sürdürme sözü verdi.

  SIRA BİRİNCİ LİGDE…

  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Akif Savaş ile Şube Müdürü Servet Kankaya’nın da bulunduğu kutlamada konuşan genç futsalcılar, takım kurulduktan bu yana kendilerine her türlü desteği sağladığı için Rektör Prof.Dr. Akhan’a teşekkür etti. Birlik, beraberlik ve takım ruhuyla gelen başarıyı tüm İKÇÜ ailesine hediye ettiklerini belirten gençler; 3 yılın sonunda gelen şampiyonluk çıtasını 1. Lige de taşıyacaklarını vurguladı.

  Sporun yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizen Rektör Prof.Dr. Akhan, bu anlamda spora merakı olan tüm gençleri merak duydukları sporların takımlarına başvurmaya çağırdı.

  TANITIM ELÇİLERİMİZSİNİZ…

  Bu başarıyı tüm İKÇÜ spor takımlarından da beklediğini ifade eden Rektör Prof.Dr. Akhan, gençlerin üniversite eğitimlerinin yanı sıra herhangi bir sporla uğraşmalarının hayatlarına katkı sunacağına işaret etti. Prof.Dr. Akhan, “Çünkü spor paylaşmayı, takım oyununu, birlik ve beraberlik içerisinde nasıl davranıldığını, disiplini, belli kararları alabilmeyi öğretir ve özgüven kazandırır. Özgüvenli bireyin de hedefleri doğrultusunda elde edemeyeceği başarı yoktur. Sizler üniversitemize büyük bir gururu, sevinci yaşattınız.  Sevgili öğrencilerimizi sporcu ahlakı çerçevesinde yarıştıkları ve başarılı oldukları için ayrı ayrı tebrik ederim. Onlar bir yandan bizim gurur vesilemiz diğer taraftan Üniversitemizin tanıtım elçileridir.” diye konuştu.

   

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  28 Gün Önce
  AKADEMİNİN İLK DERSİ REKTÖR PROF.DR. AKHAN’DAN

  AKADEMİNİN İLK DERSİ REKTÖR PROF.DR. AKHAN’DAN

  İzmir 2016 Uluslararası Öğrenciler Akademisi’nin açılış dersini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Galip Akhan verdi.

  TC Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Ak aba Topluluklar Başkanlığı ve İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen akademinin ilk dersini veren Rektör Prof.Dr. Akhan, öğrencilere kendi öğrenciliğine dair eğitim-öğretim ve sosyo-kültürel alanlara dair tecrübelerini paylaştı.

  Akademiyi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları İzmir Koordinatörü Dr. Fırat Yaldız, İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği Başkanı Doç.Dr. Mehmet Çevik, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci izledi.

  ‘Uluslararası Üniversiteler Kenti: İzmir”

  Açılış konuşmalarıyla başlayan programda öğrencilere seslenen Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, İzmir'in çok kültürlü yapısıyla uluslararası öğrenci hareketlerinde büyük bir avantaja sahip olduğunu söyledi. Prof.Dr. Akhan, “İzmir, uluslararası bilim insanlarını ve öğrencileri cezbedecek her şeye sahip bir kent. İklimi ve jeopolitik öneminin yanında tarih derinliği ve kültür çeşitliliği ile de ‘Uluslararası Üniversiteler Kenti ‘olma potansiyeli yüksek bir kentimiz var. Üniversite hayatınızı sürdürdüğünüz şehrimizin her türlü olanağından faydalanın. Öte yandan şehirlere anlam veren o şehre yüklediğiniz mana ve anılar olduğunu unutmayın. Çünkü mezun olup ülkelerinize döndüğünüzde umuyorum ki İzmir’i, dostlarınızı, hocalarınızı güzel anılarla, özlemle hatırlayacaksınız. Kültür olarak misafirlerimizi başımızın üzerinde tutarız. İnşallah bunu sizlere hissettiriyoruz.” dedi.

  “Çok uluslu bir kampüs üniversitesi”

  İzmir’in en genç devlet üniversitesi olarak 5 yıllık süreci ilerleme süreci olarak geride bıraktıklarını ifade eden Prof.Dr. Akhan, çok uluslu bir kampüs üniversitesi yaratma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Toplam 58 ülkeden 237 uluslararası öğrenciye ulaştıklarını söyleyen Prof.Dr. Akhan, İKÇÜ’yü kurarken farklı kültürlerin bir arada olduğu uluslararası bir üniversite olmasını istediğini kaydetti.

   “Kültürel farklılıkları kısıtlarsanız sıradan bir dünya inşa edersiniz. Herkesin kültürüne ihtiyacımız var. ”diyen Rektör Prof.Dr. Akhan,  öğrencilik hayatında ilk defa yurt dışına çıktığında edindiği izlenimleri de öğrencilerle paylaştı.

  “Farklılıklara saygı kültürümüzde var”

  Prof.Dr. Akhan, “İlk defa yurt dışına çıktığımda dünya kültürüne dair çok güzel bilgiler edindim. Farklı kültürler, farklı inanışların sorunsuz şekilde bir arada yaşaması bana en çok saygı kavramının önemini öğretti. Kim olursa olsun karşınızdakinin farklılığına saygı gösterin. Her insanın bir kitap olduğunu düşünüyorum. Her insanda ayrı bir hikaye yatar.  En azından hafızamızda bir cümlelik de olsa bir iz bırakır. Bu açıdan bakarsanız üniversite hayatı kütüphanenizi de zenginleştirir. ”şeklinde konuştu.

  “Öğrenciliğin tadını çıkarın”

  Öğrencilere sadece mesleki eğitim verip mezun etmek istemediklerini de belirten Prof.Dr. Akhan, “Çok iyi birer mühendis veya doktor yetiştirebilirsiniz. Ama topluma yararlı, mutlu bireyler yetiştirmek daha da önemli. O yüzden öğrencilerimizin topluluklara katılmalarına, spor ve kültürel etkinliklerimize dâhil olmalarına çok önem veriyorum. Sanat olmazsa spor olmazsa renksiz bir hayatınız olur. Öğrenciyken bulunduğunuz şehrin, üniversitelerinizin size sunduğu tüm güzelliklerden faydalanın” dedi.

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  25 Gün Önce
  Suriye Göçmen Krizi ve NATO Paneli

  “Suriye’nin Göçmen Krizi ve NATO”

   

   “İzmir şu anda Avrupa'daki büyük kentlerden terör yönüyle daha güvenli”

   

  NATO İzmir Kara Komutanlığı Politik danışmanı Heidi Meyer İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin konuğu oldu. Meyer, “Suriye’nin Göçmen Krizi ve NATO” başlıklı konferansta dünya gündemindeki konuları değerlendirdi.

   İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kerem Batır ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu üyesi gençlerin organize ettiği konferansta konuşan  NATO İzmir Kara Komutanlığı Politik danışmanı Heidi Meyer, Suriye’de yaşanan savaş, küresel terör tehdidi, artan mülteci sorunu ve Rusya konusunda değerlendirmelerini aktardı.

  Meyer, Rusya’nın özellikle Gürcistan ve Ukrayna krizlerinde görüldüğü üzere, uluslararası alanda gittikçe saldırgan ülkeye dönüştüğünü ve öngörülemez bir tutum içinde olduğunu söyledi. Bu nedenle NATO’nun Rusya’ya ile olan ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağını vurgulayan Meyer, “NATO Rusya ile yeni bir soğuk savaş başlatma amacında değildir ancak, Rusya’nın karşısında güçlü olmak zorundadır. Bu Rusya’nın daha saldırgan bir dış politika izlemesine engeller. NATO güçlü olduğu sürece, Rusya uzlaşmayı tercih edecektir” dedi.

   “Mülteci sorunu Suriye savaşı ile sona ermeyecek”

  Suriye konusunda Batı ve Rusya’nın birlikte harekete ederek tarafları uzlaştırmaya zorlamasının şu anki en uygun çözüm gibi göründüğünü dile getiren Meyer, NATO’nun Suriye’ye yönelik iki görevi bulunduğunu hatırlatırken bunların Suriye sınırında havadan erken uyarı uçakları ile keşif faaliyeti icra etmek ve böylece büyük boyutlu göçmen akımını önceden tespit etmek olduğunu söyledi. Akdeniz’de kaçak göçmen geçişlerine yönelik olarak NATO gemilerinin denizde gözetleme faaliyeti yaptığını ve Tespit edilen kaçak göçmenlere hangi ülkenin kara sularında ise Yunanistan ve Türkiye’nin sahil güvenlik güçlerine haber verilerek kaçak göçmenlerin yakalanmasının sağlandığını ifade eden Meyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

  “Kaçak göçmenlerle ilgili sorun şu anda Suriye’de yaşananlar ve ülkesini terk eden yaklaşık 4 milyon mülteci nedeni ile gündemde. Ancak Suriye’de savaş sona erse bile mülteci sorunu sona ermeyecek. Farklı kıta ve ülkelerden kaynaklanan mülteci sorunlarını çözmek için ülkeler çalışmaya devam edecekler. Çünkü mülteci sorunu sadece insanların yer değiştirmesi değil beraberindeki ekonomik ve güvenlik sorunları nedeni ile ülkeler için büyük önem arz etmeye devam edecek.”

   “Kendimi burada güvende hissediyorum”

   

  Terörün tüm dünya ülkeleri için olduğu gibi NATO üyesi 28 ülke için de hayati bir sorun olduğunu söyleyen Meyer, terörün tanımlanması noktasında NATO üyesi 28 ülkenin de farklı görüşe sahip olduğunu ancak her bir ülkenin kendi anlayışı çerçevesinde terörle aktif mücadele içinde olduğunu söyledi. İki yıldan fazla zamandır NATO İzmir Kara Komutanlığında görev yaptığını hatırlatan Meyer, “İzmir şu anda Avrupa'daki büyük kentlerden terör yönüyle daha güvenlidir. Kendimi burada güvende hissediyorum” dedi.

 • DEVAMINI OKUYUN
  32 Gün Önce
  İKÇÜ'NÜN BİR YERLEŞKESİ DE KEMALPAŞA’YA...

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile Kemalpaşa Belediyesi, üniversitenin bazı teknik bölümlerinin ilçede kurulması için protokol imzaladı.

  Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve bölgeye yakın sanayi kuruluşlarına nitelikli personel ihtiyacını karşılayacak olan fakülteler, aynı zamanda ilçenin soyso-ekonomik hayatını da canlandıracak.

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Galip Akhan, Kemalpaşa Kaymakamı Kamuran Taşbilek, Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, meclis üyeleri, sanayiciler, akademisyenler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin de yer aldığı protokol töreninde konuşan Başkan Uğurlu, üniversiteyi ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

  İKÇÜ'NÜN BİR YERLEŞKESİ DE KEMALPAŞA'YA

  İKÇÜ Rektörü Prof.Dr. Galip Akhan, İzmir’de birçok ilçenin üniversitenin bölümlerini kendi ilçelerinde kurulmasını istediklerini belirterek, “Bu konuyla ilgili başkanımızla 2 yıldır görüşüyoruz. Bu görüşmeler neticesinde ilçede, belediyelerimizle güçlerimizi birleştirip insanlık ve milletimiz adına hayırlı işler yapmaya karar verdik. Saygıdeğer belediye başkanımız, bize bir arazi tahsis etti; üzerine binalarımızı yapacak. Böylece İKÇÜ’nün bir yerleşkesini burada inşa etmiş olacağız. Amacımız üniversite sanayi işbirliği bağlamında başta KOSBİ olmak üzere, Bağyurdu OSB’ye destek olmak. Üniversitenin vazgeçilmez konseptlerinden birisi de şehrin sosyal ve kültürel açıdan kalkınmasına katkıda bulunmak. Bu noktada da üzerimize düşene yapacağız. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

  Rektör Prof.Dr.Akhan, açılacak bölümlerin bir yıl içinde netleşeceği bilgisini verdi.

   

  "ÇOK MUTLUYUZ"

   

  Kemalpaşa’nın tarihi günlerinden birisini yaşadığını kaydeden Başkan Uğurlu, “İKÇÜ, 2010’da kurulduğunda, üniversitemizin ilçemize gelmesi için meclis üyesi olarak gayrette bulunmuştuk ama nasip olmadı. İKÇÜ’yü Çiğli’ye kaptırdık ama o günden bugüne; gerek kamuouyu ve siyasi partilerimiz gerekse de STK’larımızın içinde bu bir uhde kaldı.ki yıl boyunca Rektör hocamızla, ilçemize fakülteleri nasıl getirebileceğimizi görüştük. Bugün geldiğimiz noktada; Kaymakamımızın, KOSBİ ve Bağyurdu OSB’lerinin ve diğer sanayi kuruluşlarımızın desteğini alarak mutabakata vardık. Attığımız imzayla mülkiyeti belediyemize ait olan arazilerde, üniversitenin ihtiyacı olan fakülte binalarını yine belediyemiz tarafından yapılarak İKÇÜ’ye devredilmesi konusunda, mutabakata vardık. İnşallah, en geç iki yıl içinde ilçemize bu fakülteleri kazandırmış olacağız. Bu süreçte bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu. ” dedi.

   

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  35 Gün Önce
  İKÇÜ Platforma Ev Sahipliği Yaptı

  İKÇÜ Platforma ev sahipliği yaptı

  İzmir Üniversiteler Platformu Yürütme Kurulu toplantılarının 46.sı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

  İKÇÜ Mithatpaşa Yerleşkesinde toplanan üniversiteler, çalışma döneminde yer alan başlıklar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

  2008 yılından bu yana çalışmalarına aralıksız devam eden İzmir Üniversiteler Platformu Dönem Başkanlığı İzmir Üniversitesi ile yol alıyor.

  İKÇÜ Rektörü Prof.Dr.Galip Akhan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, Engelsiz Üniversite Kurulu, Kariyer Merkezi Operasyon Grubu, Kadın Araştırmaları Merkezleri Operasyon Grubu, Uluslararası Öğrenim Kurulu, TTO Operasyon Grubu ve yeni kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Operasyon Grubu çalışmaları ele alındı.

  Platform Genel Koordinatörü Yrd.Doç.Dr.Cengiz Üzün’ün rektörlere sunduğu gündem başlıkları tartışılırken; kurulların amacı, benzer görevlerde çalışan birimler arasında kurulacak iş birliği konuları da masaya yatırıldı.

  Kimler katıldı?

  Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Füzün,  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof.Dr.Mustafa Güden, Yaşar Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Atilla Silkü, İKÇÜ Rektör Yardımcıları Prof.Dr.İbrahim Kocabaş, Prof.Dr.Turan Gökçe, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayla Oğuş Binatlı, İzmir Ekonomi Üniversitesi önceki Rektörleri Prof.Dr.Atilla Sezgin, Tunçdan Baltacıoğlu.

   

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  35 Gün Önce
  İKÇÜ’ye 11 Bin Yeni Hazine

  İKÇÜ’YE 11 BİN YENİ HAZİNE

  Kütüphane Haftası, çeşitli etkinliklerle devam ederken; bu önemli haftada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kütüphanesine anlamlı bir bağış gerçekleştirildi.

  Mühendislik ve Türk Dili ve Edebiyatı alanına sayısız katkıda bulunan araştırmacı mühendis Abdullah Bizden, özel kütüphanesinde yer alan 11 bine yakın eseri İKÇÜ Kütüphanesine hediye etti.

  İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülaziz Ediz, Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdür V. Ali Aksakal, Türkiye Kütüphaneciler Derneği İzmir Şube Başkanı Abdullah Murat Mete, Sivil Toplum Kuruluşlarından gelen temsilcilerin de katıldığı Kütüphane Haftası kutlama töreninde; Abdullah Bizden’e de plaket takdim edildi.

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Danışmanı Taha Aksoy, İKÇÜ Kütüphanesine özel kütüphanesinde yer alan 11 bine yakın eser hediye eden Abdullah Bizden’e teşekkür etti.

  OKUYAN, ARAŞTIRAN YENİ BİR NESİL

  İKÇÜ Kütüphane Daire Başkanı Serhat Dikmen ve kurum temsilcilerinin de yer aldığı törende konuşan Rektör Danışmanı Aksoy, bilimsel hayata böylesine değerli bir katkıda bulunmasının takdire şayan bir davranış olduğunu kaydetti. Aksoy,  “Okuyan, araştıran ve yeni bilgi üreten bir nesil yetiştirme çabamıza ortak olan Abdullah Bizden ’in bu bağışlarını en iyi şekilde değerlendireceğiz ” dedi. 

  Bağışçı Abdullah Bizden de,  İzmir’in önemli bir akademik bir yuvasında yer alacak eserlerin, gençler tarafından faydalanılacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

 • DEVAMINI OKUYUN
  36 Gün Önce
  Proje başvuru ve değerlendirme süreci Toplantısı

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, “Araştırma Üniversitesi” olma yolunda proje yönetimi süreçlerini geliştirmeye devam etmektedir. Projelerin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi amacıyla proje başvuru ve değerlendirme sürecinde yapılan değişiklikler Ekim 2015 başvuru döneminden itibaren uygulamaya konulmuştur.
  Bu kapsamda, ilk dönem uygulama sonuçlarına ilişkin tecrübe paylaşımı yapmak ve takip eden dönemlerde göz önünde bulundurulması gereken hususlar hakkında bilgilendirmek maksadıyla, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Ahmet BARBAK tarafından, 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 14:00-15:00 arasında VIP Salonunda bir konferans verildi.

  Proje Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin tecrübe paylaşımı toplantısı Üniversitemizin çeşitli Fakültelerinden gelen 25 akademisyenin katılımıyla interaktif olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, proje başvuruların görülen eksiklikler ile başvuru ve değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik öneriler tartışıldı.

   
Başa Dön